Medycyna pracy

Przepisy prawne

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy pracodawca zobowiązany jest do:

 • zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej,
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • stosowania środków zapobiegających chorobom związanym z wykonywaną pracą (art. 226 i 227 k. p.),
 • zapewnienia kandydatom do pracy oraz pracownikom lekarskich badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, przeprowadzanych w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • ponoszenia kosztów badań wstępnych, kontrolnych i okresowych oraz innych kosztów profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnych ze względu na warunki pracy.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku ( art. 229 k. p.).

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie udzielania świadczeń medycznych pracownikom Państwa Firmy. Zapewniamy szybką i fachową obsługę.

 

Nasza oferta

W ramach medycyny pracy oferujemy:

 • Przeprowadzanie badań profilaktycznych wynikających z Kodeksu pracy, tj. badań:
  • wstępnych – przed podjęciem pracy,
  • okresowych – w trakcie pracy,
  • kontrolnych – po 30 dniach nieobecności pracownika w pracy, spowodowanej chorobą
 • Przeprowadzanie badań lekarskich dla celów sanitarno- epidemiologicznych
 • Przeprowadzanie badań wysokościowych
 • Przeprowadzanie badań osób ubiegających się o prawo jazdy
 • Przeprowadzanie badań kierowców wszystkich kategorii

Przeprowadzamy badania dla:
 • osób indywidualnych,
 • zakładów pracy na podstawie umów,
 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich na podstawie umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Krakowie.

Zasady działania naszej poradni

 • Umożliwiamy bezgotówkową obsługę podmiotów- faktury wystawiane są zbiorczo np. na koniec każdego miesiąca lub kwartału wraz ze szczegółową specyfikacją badań każdego pracownika.
 • Prowadzimy mailowy obieg informacji pomiędzy zakładem, a przychodnią (wysyłanie listy pracowników do badań, zeskanowanych skierowań itp.). Jesteśmy także do dyspozycji telefonicznej w godzinach pracy przychodni.
 • Na bieżąco realizujemy zlecone badania pacjentów znajdując najbardziej dogodny termin.
 • Gwarantujemy ciągłość świadczeń w okresach urlopowych.
 • Pacjenci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 • Pacjent jest przyjmowany w danym dniu o konkretnej godzinie przez lekarza Medycyny Pracy w celu wystawienia stosownych zaświadczeń – bez zbędnych kolejek.
 • Pacjent ma wykonywane tylko niezbędne badania odpowiadające jego stanowisku pracy co zmniejsza koszt całkowity.
 • Współpracujemy z placówkami takimi jak: Medicover Sp. z o. o., Lux- Med. Sp. z o. o., CM Enel- Med, CM Damian, PZU Pomoc, Allianz, Asekuracja, Falck Medycyna.
 • Gwarantujemy miłą i fachową obsługę.

Skierowania

Pacjent przy zapisaniu się na wizytę lub bezpośrednio przed nią, powinien obowiązkowo dostarczyć skierowanie od pracodawcy, które jest podstawą wystawienia zaświadczeń i skierowań do dalszych konsultacji specjalistycznych. Wzór takich skierowań można znaleźć w zakładce "Pliki do pobrania"

Uwaga! Tylko dokładne wypełnienie skierowania pozwoli na rzetelną ocenę potrzebnych konsultacji specjalistycznych i poprawne wystawienie zaświadczenia.

Pacjentów ubiegających się o prawo jazdy skierowanie nie obowiązuje.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska "Medycyna"
Os. Kopernika 10b, 34-100 Wadowice
Tel.: 33 873 13 67, kom.: 508 019 093
E-mail: medycynawadowice@gmail.com
Wykonanie strony: PROMEDIA Wadowice