Badania dla osób pracujących z promieniowaniem jonizującym

Medycyna Wadowice obsługuje osoby pracujące w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

Wymagane dokumenty do badań medycyny pracy.

  • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia (Pliki do pobrania)
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
  • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
  • zgloszenie się na badanie na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym

                                    Rejestracja  czynna poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                                                                             sobota 8.00 - 14.00

Badania dla osób pracujących z promieniowaniem jonizującym Wadowice