Badania kierowców wszystkie kategorie

MEDYCYNA Wadowice w Poradni Medycyny Pracy wykonuje badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Lekarz medycyny pracy wykonuje badania kierowców w ramach medycyny pracy po uzyskaniu skierowania od pracodawcy.

  Informacja dla pacjenta

  1. Wymagane dokumenty:
  • oryginał skierowania
  • dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
  • prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane)
  • książeczka wojskowa
  • orzeczenie WKU (dotyczy kategorii zdrowia D lub E)
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – w przypadku osób niepełnosprawnych
  • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego w przypadku występowania choroby/chorób przewlekłych i stosowanego leczenia
  • karta konsultacyjna neurologiczna wypełniona przez neurologa według zasad określonych w załączniku nr 5 Rozporządzenia – w przypadku występowania problemów neurologicznych
  • karta konsultacyjna diabetologiczna wypełniona przez diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy według zasad określonych w załączniku nr 6 Rozporządzenia – w przypadku występowania problemów diabetologicznych

  1. Inne wymagania
  • w dniu badania należy przyjść na czczo
  • przynieść okulary jeżeli się używa

                                      Rejestracja  czynna poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                                                                              sobota 8.00 - 14.00