Badania profilaktyczne pracowników kontrolne

MEDYCYNA Wadowice informuje, że kontrolnym badaniom lekarskim podlegają pracownicy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni.

Wymagane dokumenty do badań medycyny pracy.

  • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia (Pliki do pobrania)
  • dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
  • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala)
  • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
  • zgłoszenia się na badanie na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym

               Rejestracja  czynna poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                                                       sobota 8.00 - 14.00

Badania profilaktyczne pracowników kontrolne Wadowice