Badania profilaktyczne pracowników wstępne

MEDYCYNA Wadowice prowadzi badania profilaktyczne wstępne zgodnie z art. 229 §1 Kodeksu Pracy. Podlegają im:

 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.


Częstotliwość i zakres badań zależy od:

 • czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy,
 • stanu zdrowia badanego pracownika.

Badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy.


Wymagane dokumenty do badań medycyny pracy.

 • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia (Pliki do pobrania)
 • dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • zgłoszenie się na badanie na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym


  Rejestracja  czynna poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                              sobota 8.00 - 14.00
Badania profilaktyczne pracowników wstępne Wadowice