Badania sanitarno-epidemiologiczne

MEDYCYNA Wadowice wykonuje badania sanitarno - epidemiologiczne.

Badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych przeprowadza  się osobom, których rodzaj i charakter wykonywanej pracy wiąże się z możliwością przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Orzeczenie  lekarskie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno – epidemiologicznych i zastępuje wcześniej wydawaną tzw. „książeczkę sanepidowską”. Ocena zdolności do wykonania pracy i wydanie orzeczenia w tej sprawie spoczywa na lekarzu prowadzącym badanie. Orzeczenie jest wydawane przez lekarza medycyny pracy, który na podstawie przeprowadzonego w ramach badania sanitarno – epidemiologicznego wywiadu lekarskiego oraz badania przedmiotowego dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej.

Na podstawie uzyskanych informacji o charakterze klinicznym i epidemiologicznym oraz biorąc pod uwagę charakter podejmowanej lub wykonywanej przez badanego pracy, lekarz podejmuje decyzję odnośnie zdolności do wykonywania prac oraz okresu ważności tego badania lub dalszego postępowania diagnostycznego w postaci badań dodatkowych.

Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Badanie osób występujących o orzeczenie dla celów sanitarno - epidemiologicznych dotyczy zdolności do kontaktu z żywnością oraz osobami np. (klientami, uczniami, studentami, pacjentami, konsumentami, petentami itp.);

Na badania proszę zgłosić się z posiadanymi dokumentami leczenia, z ostatnimi badaniami laboratoryjnymi, z trzykrotnymi badaniami kału na nosicielstwo Shigella – Salmonella (koniecznymi w przypadku starań o zdolność do pracy z żywnością, wodą i innymi napojami, z dziećmi do 6 r.ż., w zawodach medycznych, jako stewardzi/ stewardessy itp.).

Rejestracja  czynna poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                            sobota 8.00 - 14.00

Badania sanitarno-epidemiologiczne Wadowice