Pliki do pobrania

Skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych
Skierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznychSkierowanie na badanie dla celów sanitarno-epidemiologicznych


Skierowanie na badania profilaktyczne
Skierowanie na badania profilaktyczneSkierowanie na badania profilaktyczne 


Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych
Rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych 


Instrukcja postępowania po pobraniu krwi
Instrukcja postępowania po pobraniu krwi 


Wykaz badań laboratoryjnych
Wykaz badań laboratoryjnych