Wymagane dokumenty

    MEDYCYNA Wadowice informuje, że przed wizytą w Poradni Medycyny Pracy pacjent przy zapisywaniu się na wizytę lub bezpośrednio przed nią, powinien obowiązkowo dostarczyć skierowanie od pracodawcy, które jest podstawą wystawienia zaświadczeń i skierowań do dalszych konsultacji specjalistycznych. Wzór takiego skierowania można znaleźć w zakładce "Pliki do pobrania". Pacjentów ubiegających się o prawo jazdy skierowanie nie obowiązuje.

Wymagane dokumenty;

  • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
  • dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
  • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala) – dotyczy tylko badania kontrolnego.
  • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
  • przyjść na wizytę na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowy
  •    Rejestracja  czynna              poniedziałek-piątek od 8.00 - 18.00
                                                                            sobota 8.00 - 14.00
Wymagane dokumenty Wadowice