Zasady działania poradni medycyny pracy

Poradnia Medycyny Pracy w Wadowicach

 • Przeprowadza badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne) dla zakładów pracy na podstawie umowy
 • Świadczy badania lekarskie dla kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i uczestników studiów doktoranckich
 • Umożliwia bezgotówkową obsługę podmiotów - faktury wystawiane są zbiorczo np. na koniec każdego miesiąca lub kwartału wraz ze szczegółową specyfikacją badań lekarskich każdego pracownika.
 • Prowadzi mailowy obieg informacji pomiędzy zakładem, a centrum medycznym MEDYCYNA Wadowice (wysyłanie zabezpieczonych list pracowników do badań lekarskich, zeskanowanych skierowań na badania profilaktyczne pracowników itp.).
 • Pozostaje do dyspozycji telefonicznej w godzinach pracy przychodni Medycyna Wadowice.
 • Na bieżąco realizuje zlecone badania pacjentów znajdując najbardziej dogodny termin i ograniczając czas trwania całego procesu do minimum.
 • Gwarantujemy ciągłość świadczeń w okresach urlopowych w MEDYCYNA Wadowice.
 • Pacjenci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
 • Pacjenci przyjmowani są w wyznaczonym dniu o konkretnej godzinie przez lekarza Medycyny Pracy w celu wystawienia stosownych zaświadczeń – bez zbędnych kolejek.
 • Pacjenci mają wykonywane tylko niezbędne badania odpowiadające ich stanowisku pracy, zgodne z wytycznymi metodycznymi Rozporządzenia, co zmniejsza całkowity koszt usługi.
 • Częstotliwość i zakres badań zależy od czynników szkodliwych i/lub uciążliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy oraz stanu zdrowia badanego pracownika.

         

Wymagane dokumenty do poradni medycyny pracy

 • skierowanie od pracodawcy zawierające pełne dane o czynnikach szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia (Druki do pobrania)
 • dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość
 • zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dokumentacja medyczna informująca o przebytym leczeniu (np. karta informacyjna ze szpitala) – dotyczy badania kontrolnego
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym

MEDYCYNA Wadowice współpracuje min. z placówkami :
Medicover Sp. z o. o., Lux- Med. Sp. z o. o., CM Enel- Med, PZU Pomoc i innymi.
Gwarantujemy miłą i fachową obsługę.