KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NZOZ Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska „Medycyna” Izabela Adamczyk w Wadowicach.

2. inspektorem ochrony danych w NZOZ Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska „Medycyna” Izabela Adamczyk w Wadowicach jest Pan Tomasz Spyrka, email: spyrka@tmtsystem.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania kompleksowej obsługi polegającej na udzieleniu świadczenia leczniczego na podstawie art. 9 ust 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą zleceniobiorcy związani z udzielaniem świadczenia medycznego w szczególności laboratoria medyczne, szpitale, transport medyczny, NFZ, protetycy, osoby i firmy świadczące usługi niezbędne do funkcjonowania poradni.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, z wyjątkiem:

a. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

b. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

c. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia;

d. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz jej aktualizacji w zakresie jakim jest to dopuszczalne mając na uwadze przepisy dotyczące dokumentacji medycznej.

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym, konsekwencją takiego przetwarzania będzie przekazywanie danych pomiędzy komputerami objętymi systemem informatycznym w NZOZ Przychodnia Stomatologiczno – Lekarska „Medycyna” Izabela Adamczyk w Wadowicach.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska "Medycyna"
Os. Kopernika 10b, 34-100 Wadowice
Tel.: 33 873 13 67, kom.: 508 019 093
E-mail: medycynawadowice@gmail.com
Wykonanie strony: PROMEDIA Wadowice